پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

  • کار گروهی, مسئولیت پذیری, مدیریت منابع, فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ای
  • ساخت دیوار نیم آجری با نوع پیوند راسته نما
  • ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند سرنما
  • طراحی و ساخت دیوار یک آجری با نوع پیوند

 کله و راسته

  • ساخت قطعات گجی
  • کنده کاری روی گچ
  • رعایت نکردن ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 47 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است